Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

Właścicielem strony internetowej bulgarska59.pl oraz administratorem danych osobowych jest GJS63 Sp. z o.o., z siedzibą w ul. LESZNO 14 01-192 WARSZAWA, NIP 782-239-46-90, REGON: 367383347, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dane osobowe

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego oraz innych elementów temu służących. Wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania zapytania. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do:

– Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
– Prawo uzyskania kopii danych
– Prawo do sprostowania / zmiany
– Prawo do usunięcia danych
– Prawo do ograniczenia przetwarzania
– Prawo do przenoszenia danych
– Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
– Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
– Prawo wycofania zgody
– Prawo do skargi

Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: biuro@bulgarska59.pl

Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Informacja o plikach cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i w jaki sposób te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie.

W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę z Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: bulgarska59.pl

Aktualny status Twojej zgody: Wyrażono zgodę. Ustawienia zgody.

4. Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, w jaki sposób strona internetowa działa, a także przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.

5. Jak używamy plików cookie?

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie pierwszej i trzeciej strony w kilku celach. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, jak działa strona internetowa, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową, zapewniają bezpieczeństwo naszych usług, dostarczają reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie zapewniają lepsze i ulepszone działanie użytkownika doświadczenie i pomoc w przyspieszeniu przyszłych interakcji z naszą witryną.

6. Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Wymagane: Niektóre pliki cookie są niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład te pliki cookie umożliwiają logowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka oraz bezpieczne dokonywanie transakcji.

Analityczne: Te pliki cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga poprawy.

7. Jak mogę kontrolować preferencje dotyczące plików cookie?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

8. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

9. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się za pomocą formularzy kontaktowych na stronie www. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

10. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie bulgarska59.pl/polityka-prywatnosci/

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.